Komuna e Prishtinës shkel ligjin lidhur me aktivitetin "Furnizim me Rekuizita Sportive"

Komuna e Prishtinës ka shkelur ligjin për prokurimin publik me rastin e dhënies së tenderit për "Furnizim me Rekuizita Sportive".

Kjo shkelje e ligjit është evidentuar nga Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) me rastin e ankesës së operatorit ekonomik OE NTP "Vlora" Prishtinë, kundër njoftimit për dhënie të kontratës ku është rekomanduar për kontratë OE: "Europrinty" shpk- Prishtinë lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: "Furnizim me Rekuizita Sportive" nr. prok:616-19-860-1-2-1 , inicuar nga Autoriteti Kontraktues / AK/.
LITERAL.MEDIA

Lajmet e fundit

Të rekomanduara

Hulumtime
Opinione
Take Me Top
Aktualitete Hulumtime Ekonomi Sport Shëndetësi Teknologji Opinione Rozë Kulturë Dossier 1001