Infektuar: 1123|Shëruar: 847|Vdekur: 30

Komuna e Obiliqit shkel ligjin në rastin e tenderit për hartimin e hartës zonale

Komuna e Obiliqit ka shkelur ligjin për prokurimin publik me rastin e dhënies së tenderit për ' Hartimin e Hartës zonale të komunës së Obiliqit'.

Kjo shkelje e ligjit është evidentuar nga Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) me rastin e ankesës së operatorit ekonomike 'INSI' shpk Prishtinë, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: ' Hartimi i Hartës zonale të komunës së Obiliqit'., nr. prok: 19 -4718-2-2-1 , inicuar nga Autoriteti kontraktues, Komuna e Obiliqit.

Në vlerësimin e tij, Paneli Shqyrtues i OSHP-së konstatoj se:

AK gjatë ndarjes së shpalljes së këtij tenderi ka vepruar në kundërshtim me Ligjin për Planifikim Hapsinor konkretisht me nenin 11 pika 1.5 ku thuhet: 'Hartimin e Hartës Zonale të Komunës, në përputhje me Hartën Zonale të Kosovës dhe normat teknike të planifikimit hapësinor, nëntë (9) muaj pas miratimit përfundimtar të Planit Zhvillimor Komunal'.


LITERAL.MEDIA

Lajmet e fundit

Të rekomanduara

Ekonomi
Hulumtime
Opinione
Take Me Top
Aktualitete Hulumtime Ekonomi Sport Shëndetësi Teknologji Opinione Rozë Kulturë Dossier 1001